Monitoring w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach również podjęła decyzję o wyłączeniu możliwości podglądu obrazu z monitoringów zainstalowanych na zasobach na czas nieokreślony. Wszelkie pytania związane z niniejszą sytuacją prosimy kierować do Spółdzielni.

W celu uzyskania nagrania z monitoringu należy wypełnić WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE NAGRAŃ Z MONITORINGU

Wniosek łącznie z kluzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych do pobrania tutaj.