KWALIFIKACJE

Posiadamy odpowiednie przeszkolenie:

  • elektroniczne
  • elektryczne
  • budowlane
 • bhp

Posiadamy uprawnienia / licencje / koncesje:

  • Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia wydana przez Komendę Wojewódzką Policji
  • Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia reazlizowanych w formie zabezpieczenia technicznego w całym kraju
  • Uprawnienia SEP – świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz dozoru
  • Uprawniania do prac wysokościowych
  • Uprawnienia budowlane
  • Uprawnienia do konserwacji oraz eksploatacji podnośników koszowych
  • Uprawnienia do montażu i serwisu wszelkich klimatyzacji w budynkach i pojazdach (F-gazy) wydane przez UDT)
  • certyfikat instalatora OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w zakresie instalacji fotowoltaicznych wydany przez UDT

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i rekomendacje w zakresie:

  • montażu / administracji / konserwacji systemów monitoringu w budynkach, na parkingach, placach oraz w pojazdach.
  • montażu / administracji / konserwacji  systemów alarmowych w budynkach oraz w pojazdach.
 • montażu / administracji / konserwacji / systemów kontroli dostępu (transpondery, piloty, domofony)