KWALIFIKACJE

Posiadamy odpowiednie przeszkolenie:

 • elektroniczne
 • elektryczne
 • budowlane
 • bhp

Posiadamy uprawnienia / licencje / koncesje:

 • Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia wydana przez Komendę Wojewódzką Policji
 • Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia reazlizowanych w formie zabezpieczenia technicznego w całym kraju
 • Uprawnienia SEP – świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz dozoru
 • Uprawniania do prac wysokościowych
 • Uprawnienia budowlane
 • Uprawnienia do konserwacji oraz eksploatacji podnośników koszowych
 • Uprawnienia do montażu i serwisu wszelkich klimatyzacji w budynkach i pojazdach

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i rekomendacje w zakresie:

 • montażu / administracji / konserwacji systemów monitoringu w budynkach, na parkingach, placach oraz w pojazdach.
 • montażu / administracji / konserwacji  systemów alarmowych w budynkach oraz w pojazdach.
 • montażu / administracji / konserwacji / systemów kontroli dostępu (transpondery, piloty, domofony)