Podgląd z kamer monitorinów – SM „NOWA” – ważny komunikat

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy ochronie danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” podjęła decyzję o wyłączeniu możliwości podglądu obrazu z monitoringów zainstalowanych na zasobach na czas nieokreślony. Wszelkie pytania związane z niniejszą sytuacją prosimy kierować do Spółdzielni.