Instrukcja logowania do monitoringu dla mieszkańców SM „NOWA”

Szanowni Państwo,

 

W celu uzyskania podglądu z kamer należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: (dotyczy komputerów z systemem Windows i Linux, w przypadku innych systemów należy postępować analogicznie).

                W celu zabezpieczenia monitoringu przed nieautoryzowanym dostępem zabronione jest jakiekolwiek przekazywanie danych do logowania osobom trzecim. Dostęp do danych posiadają jedynie uprawnieni użytkownicy monitorowanego obiektu / budynku.

 

  1. Na stronie internetowej www.sacewicz.com należy zalogować się przy użyciu nowych danych do logowania, podanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „NOWA”
  2. Pobrać plik konfiguracyjny poprzez kliknięcie na niebieski przycisk KONFIGURACJA. Zostanie on pobrany i zapisano jako plik „device”

 

 • Pobrać odpowiednią wersję bezpłatnego programu SmartPSS do obsługi rejestratorów marki BCS  np. z  naszej strony internetowej:       WWW.SACEWICZ.COM -> zakładka: DO POBRANIA                                                                            

 

 

(JEŻELI WCZEŚNIEJ BYŁ ZAINSTALOWANY PROGRAM PSS NALEŻY GO ODINSTALOWAĆ I POBRAĆ SmartPSS)

 

 1. Zainstalować program na dysku komputera postępując zgodnie z instrukcjami instalatora programu
 2. Uruchomić program
 3. Wybrać przycisk URZĄDZENIA, a następnie IMPORTUJ
 4. W nowo otwartym oknie kliknąć żółty przycisk folderu
 5. Wybrać plik „device” (prawdopodobnie został zapisany w folderze „Pobrane”) oraz zatwierdzić.
 6. Wrócić do głównego okna programu SmartPSS i kliknąć w ikonkę PODGLĄD NA ŻYWO.
 7. Następnie na naszej stronie www.sacewicz.com nacisnąć zielony przycisk AKTYWUJ.
 8. W programie SmartPSS Prawym przyciskiem myszy kliknąć w nazwę urządzenia, a następnie z wyświetlanego menu wybrać: LOGOWANIE
 9. Pomyślne zalogowanie zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem, a obok nazwy urządzenia pojawi się mały znak „+”
 10. Kliknięcie w znak „+” spowoduje wyświetlenie listy dostępnych kamer
 11. Aby uzyskać podgląd z wybranej kamery z listy należy kliknąć w jedno z 4 okien podglądu w głównym oknie programu (spowoduje to podświetlenie okna na biało)
 12. Dwukrotnie kliknąć na dowolną nazwę kamery (prawidłowo wykonana operacja zakończy się wyświetleniem bieżącego obrazu z kamery w podświetlonym oknie). Podgląd obrazu z innych kamer odbywa się w analogiczny sposób.
 13. Aby wyjść z programu należy kliknąć w przycisk “X” w prawym górnym rogu ekranu.

 

Pobranie programu SmartPSS i pobranie konfiguracji odbywa się jednorazowo. Aktywacja ważna jest 15 minut, aby przedłużyć czas aktywności należy po upływie czasu ponownie kliknąć „Aktywuj”.

W razie trudności prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z Działem Technicznym SM „NOWA”.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgłaszanie dewastacji, uszkodzeń oraz innych zdarzeń objętych monitoringiem można dokonywać w osiedlowej Administracji lub w Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”