SZLABANY AUTOMATYCZNE Z MONITORINGIEM

Oferujemy wykonanie automatycznych szlabanów wraz z monitoringiem kontrolujących dostęp do parkingów osiedlowych na obiektach należących do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych na terenie Jastrzębia – Zdroju, Żor, Wodzisławia, Radlina oraz okolic.

Wykonywane przez nas systemy projektowane są indywidualnie w zależności od infrastruktury danego parkingu i wymaganej funkcjonalności.

Szlabany mogą pełnić funkcję zarówno wjazdowych lub wyjazdowych (np. w przypadku parkingów przelotowych) jak i wjazdowo – wyjazdowych (w przypadku jednego wjazdu).

Poniższe schematy przedstawiają orientacyjny wygląd całego zestawu (szlaban może być umiejscowiony zarówno z prawej jak i z lewej strony.

W przypadku szlabanów wjazdowo – wyjazdowych (jeden wjazd na parking z pojedynczym szlabanem)

W przypadku dwóch szlabanów osobnych na wjeździe oraz wyjeździe z parkingu:

Szlaban wjazdowy:

Szlaban wyjazdowy:

Stosujemy sprawdzone jednostki centralne firmy NICE modele MBAR oraz LBAR z oświetlonym ramieniem o długości do 8 m, które instalujemy na fundamencie w drodze lub pasie zieleni bezpośrednio przy niej. Po drugiej stronie drogi instalowany jest słupek z fotokomórką chroniącą przez kolizyjnym zamknięciem szlabanu. Wszystkie przewody prowadzone są pod ziemią.

Otwieranie szlabanu podczas wjazdu na parkingu może być realizowane na wiele sposobów, poprzez:

1) automatyczny odczyt tablicy rejestracyjnej autoryzowanego pojazdu poprzez kamerę (LPR) przed wjazdem. W tym przypadku kamera do odczytu instalowana jest na słupie lub elewacji budynku znajdującym się przed lub za szlabanem. Odczyt tablicy możliwy jest zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu.

2) przyłożenie karty / klucza elektronicznego do czytnika zainstalowanego na słupku szlabanu lub w przypadku parkingów z osobnym wjazdem i wyjazdem na słupku 2 metry przed wjazdem, co pozwala na zbliżenie karty przez okno bez wysiadania z pojazdu


Karta zbliżeniowa RFID UHF do identyfikacji osób, RCP i kontroli dostępu

3) wciśnięcie przycisku na pilotach bezprzewodowych.

4) wciśnięcie przycisku w aplikacji mobilnej

Możliwe jest zastosowanie jednej z w/w metod lub kilku jednocześnie w zależności od potrzeb użytkowników.

Dodatkowo szlabany osiedlowe wyposażamy w sterownik SOS, dzięki któremu pojazdy uprzywilejowane mogą w łatwy sposób sterować pracą szlabanu lub bramy – wystarczy że na około 2 sekundy włączą syrenę z sygnałem PIES (YELP) lub z sygnałem dwutonowym (HI_LO). Sterownik pozwala również na sterowanie szlabanem przy pomocy: pilotów SOS, które powinny znajdować się w każdym pojeździe uprzywilejowanym oraz ciągłego sygnału dźwiękowego o czasie trwania około 8 sekund (opcja konfigurowana)

Wyjazd najczęściej realizowany jest całkowicie automatycznie po zbliżeniu się dowolnego pojazdu do szlabanu dzięki pętli indukcyjnej w nawierzchni parkingu.

Otwieranie oraz zamykanie szlabanu sygnalizowane jest poprzez migającą lampkę.

Cały system wyposażony zostanie w zasilacz awaryjny zapewniający prawidłową pracę w przypadku chwilowego zaniku zasilania. W przypadku gdy akumulator będzie bliski rozładowania szlaban otworzy się i pozostanie otwarty aż do momentu przywrócenia zasilania sieciowego umożliwiając w tym czasie normalne korzystanie z parkingu.

Sercem całego systemu jest mikrokomputer z naszym autorskim oprogramowaniem, które pozwala na zdalne (wymagane łącze internetowe) zarządzanie szlabanem z poziomu komputera lub smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Po zalogowaniu się użytkownicy parkingu otrzymają możliwość zdalnego otwierania szlabanu natomiast administratorzy parkingu – możliwość aktywacji / dezaktywacji użytkowników poprzez wpisanie danych użytkownika (w tym nr tablicy rejestracyjnej, kodów kluczy elektronicznych lub pilotów), ustalenie terminu ważności aktywacji, zdalne otwarcie lub zamknięcie szlabanu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku.

MONITORING

Monitoring szlabanu i wjazdu to bardzo ważny element wyposażenia szlabanów parkingowych. Chroni przede wszystkim przed dewastacjami, kradzieżami elementów wyposażenia systemu ale też pełni funkcję podglądową dla użytkowników, którzy mogą podejrzeć kto do nich przyjechał przed zdalnym otwarciem szlabanu. Monitoring to także cenne narzędzie dla administratorów szlabanu, którzy mogą kontrolować poprawność działania samego szlabanu,  czy też ustalić czy użytkownicy korzystają z niego prawidłowo.

Podstawowy monitoringu może zostać zrealizowany przynajmniej przy pomocy 2 kamer o wysokiej rozdzielczości 5Mpx HD-CVI zainstalowanych na tym samym własnym maszcie co kamera do odczytu tablic lub też w innym miejscu blisko szlabanu. Jego głównym zadaniem będzie obserwacja szlabanu oraz pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających z parkingu.

Swoim zakresem taki monitoringi obejmie:

  • wjazd na parking
  • szlaban i jego wyposażenie
  • teren bezpośrednio wokół szlabanu

Oczywiście monitoring może zostać wyposażony w większą liczbę kamer np. w celu objęcia ochroną całego obszaru parkingu lub też obiektów w pobliżu, np. wiat śmietnikowych, placów zabaw, itp. Mogą one być instalowane na nowych lub istniejących słupach, a także istniejących obiektach.

Stosowane przez nas kamery wyposażone są we własne oświetlenie podczerwieni, zapewniające widoczność nawet w całkowitej ciemności. Monitoring dzięki zasilaczowi awaryjnemu rejestruje obraz nawet w przypadku krótkich przerw w dostawie energii elektrycznej. Obraz rejestrowany ze wszystkich kamer rejestrowany będzie 24 godziny na dobę w pętli na dysku twardym, którego pojemność pozwoli na odtwarzanie nagrań do ok 2-3 tygodni wstecz (w zależności od ustawień jakości obrazu).

KONSERWACJA / ADMINISTRACJA

Aby zapewnić oferowanym systemom stałe, prawidłowe i zoptymalizowane działanie, a także – przedłużyć ich żywotność niezbędne jest podejmowanie regularnych czynności konserwacyjnych. Nasza firma ofertuje wykonywanie niezbędnych napraw oraz przeglądów w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej wraz z pełnym wsparciem technicznym w zakresie konfiguracji oraz obsługi szlabanu i monitoringu. Zakres usługi może zostać rozszerzony dodatkowo o pogotowie awaryjne 24h, wykonywanie aktywacji i dezaktywacji nowych użytkowników w tym sprzedaż / programowanie kart / pilotów, wyszukiwanie oraz zabezpieczanie na nośnikach nagrań z monitoringu, a nawet przedłużenie gwarancji.